دلم تنگ است

دلم برای کسی تنگ است که زیبایی روح را می ستاید

مهربانی را دوست دارد

گذشت را می فهمد

سادگی را زیور می داند

وفا را گوهر

دلم برای کسی تنگ است که چشمان خیس از اشک را می بوسد و با سر انگشت مهربانش آبی آسمان را نشان می دهد کسی که به خاطرم آفتابی می شود.

دلم بیشتر از همیشه برایت تنگ است. 1390/06/01

/ 0 نظر / 5 بازدید