معبد بهشت و جهنم

یک معبد بزرگ بر روی کوه در مالزی هست به نام معبد بهشت و جهنم با یک مجسمه بودای بزرگ که در قسمت پشت آن بهشت و جهنم را با مجسمه هایی بسیار زیبا به تصویر کشیدند و اسم گناهان مخصوص هر عذاب هم در کنار آن نوشته شده است

/ 0 نظر / 9 بازدید