قاصدک

قاصدک هان! چه خبر آوردی؟

از کجا؟

وز که خبر آوردی؟

خوش خبر باشی! امّا، امّا

گرد بام و در من،

بی ثمر می گردی.

 

انتظار خبری نیست مرا،

نه ز یاری

          نه ز دیّار و دیاری - باری!

/ 0 نظر / 9 بازدید